ابلاغیه هشتادمین مصوبه شورایعالی اشتغال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمامی دستگاهها و سازمانهای ذیربط

ابلاغیه هشتادمین مصوبه شورایعالی اشتغال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمامی دستگاهها و سازمانهای ذیربط 

 

هشتادمین مصوبه شورایعالی اشتغال که در تاریخ 1400/01/02 توسط ریاست محترم جمهوری(جناب آقای روحانی) تائید و توشیح شده است، در تاریخ 1400/03/22 توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( آقای شریعتمداری) به تمامی دستگاهها و سازمانهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است . این مصوبه شامل 16 بند می باشد مهمترین آن شامل برنامه اشتغال روستایی و عشایری ، روابط کار و تامین اجتماعی، پشتیبانی از کسب و کارهای اشتغال ، حمایت از بنگاههای بزرگ و پیشران ، کسب و کارهای اشتغال مناطق مرزی آمده است.   (1400/03/22 ابلاغیه)

برگزاری هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت دوازدهم روز دوشنبه در تاریخ 1400/01/02

Loading

Loading